Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Může se objevit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami a může být doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka detekce závady na brzdovém okruhu

Kontrolka detekce závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se rozběhne motor Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka systému odstraňování emisí

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou tímto systémem vybavena, se kontrolka rozsvítí při nastartování motoru. U některých typů vozidel pak také při vypnutí zapalování v případě, že je motor vozidla v pohotovostním režimu (viz funkci „Stop and Start“ v kapitole 2). Pak kontrolka zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižujte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Přejděte na odstavec „Doporučení pro údržbu a snižování emisí“ v kapitole 2.

Kontrolka zatažení automatické parkovací brzdy

Kontrolka zatažení automatické parkovací brzdy

Viz informace v odstavci „Automatická parkovací brzda“ v kapitole 2.

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Umístění kontrolky na přístrojové desce závisí na zvoleném režimu jízdy a teplotě chladicí kapaliny (viz „Displeje a ukazatele“ v kapitole 1).

Rozsvítí se červeně při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru, poté se po několika sekundách v závislosti na teplotě chladicí kapaliny motoru rozsvítí modře, bíle nebo se vypne.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte motor pár minut běžet na volnoběh. Teplota by měla klesnout a kontrolka by se měla rozsvítit bíle nebo vypnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Než začnete kontrolovat hladinu chladicí kapaliny, nechte ji vychladnout (viz „Hladina chladicí kapaliny“ v kapitole 4). Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným. Kontaktujte autorizovaný servis.

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Ukazatele změny rychlosti

Ukazatele změny rychlosti

V ručním režimu se rozsvítí, aby vám doporučily zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší (šipka dolů) rychlostní stupeň. Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit hned z několika důvodů. Více informací naleznete v kapitole 2, část „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“.

Kontrolka deaktivace dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka deaktivace dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Viz „Výběr režimu jízdy“ a „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ v kapitole 2.

Kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka omezovače rychlosti

Přejděte na odstavec „Omezovač rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka regulátoru rychlosti

Kontrolka regulátoru rychlosti

Viz odstavec „Regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Podívejte se na informace o funkci Stop and Startv Části 2.

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Podívejte se na informace o funkci Stop and Startv Části 2.

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru. Poté po několika sekundách zhasne. Viz informace v odstavci „Systém kontroly tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Směrové světlo
      Airbag

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování, nebo se rozsvítí při spuštěném motoru, znamená to závadu na systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, co nejdříve natankujte. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km. Viz „Zvláštnosti vozidel se zážehovým motorem“ v kapitole 2.

Kontrolka otevřených otevíratelných částí

Kontrolka otevřených otevíratelných částí

Rozsvítí se a může být doprovázena zprávou na přístrojové desce informující, že je jedna z otevíratelných částí otevřená.

Kontrolka výstrahy zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu

Kontrolka výstrahy zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu

Viz odstavec „Bezpečnostní pásy“ v kapitole 1.

Kontrolka systému částicového filtru (vozidla se zážehovým motorem)

Kontrolka systému částicového filtru (vozidla se zážehovým motorem)

Viz „Zvláštnosti vozidel se zážehovým motorem“ v kapitole 2.

Airbag spolujezdce 
     Airbag
     OFF

Airbag spolujezdce Airbag OFF

Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace/aktivace airbagu spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.