Alpine

Titta på videoklipp om bilen

Alpine A110 - Exterior presentation

Alpine A110 - Exterior presentation

Alpine A110 - Exterior presentation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Aerodynamics

Alpine A110 - Aerodynamics

Alpine A110 - Aerodynamics

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - bodywork

Alpine A110 - bodywork

Alpine A110 - bodywork

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Hands-free card

Alpine A110 - Hands-free card

Alpine A110 - Hands-free card

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Interior presentation

Alpine A110 - Interior presentation

Alpine A110 - Interior presentation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Finishing

Alpine A110 - Finishing

Alpine A110 - Finishing

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Driving position

Alpine A110 - Driving position

Alpine A110 - Driving position

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Presentation of Alpine multimedia interface

Alpine A110 - Presentation of Alpine multimedia interface

Alpine A110 - Presentation of Alpine multimedia interface

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Pairing an Android smartphone

Alpine A110 - Pairing an Android smartphone

Alpine A110 - Pairing an Android smartphone

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Air conditioning

Alpine A110 - Air conditioning

Alpine A110 - Air conditioning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Luggage compartments

Alpine A110 - Luggage compartments

Alpine A110 - Luggage compartments

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Rims and Tyres

Alpine A110 - Rims and Tyres

Alpine A110 - Rims and Tyres

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Brakes

Alpine A110 - Brakes

Alpine A110 - Brakes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Fuel tank

Alpine A110 - Fuel tank

Alpine A110 - Fuel tank

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Driving modes

Alpine A110 - Driving modes

Alpine A110 - Driving modes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Driving advice / eco-driving

Alpine A110 - Driving advice / eco-driving

Alpine A110 - Driving advice / eco-driving

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Piano keys

Alpine A110 - Piano keys

Alpine A110 - Piano keys

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Cruise control speed limiter

Alpine A110 - Cruise control speed limiter

Alpine A110 - Cruise control speed limiter

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Launch Control

Alpine A110 - Launch Control

Alpine A110 - Launch Control

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Hill starting

Alpine A110 - Hill starting

Alpine A110 - Hill starting

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Emergency braking

Alpine A110 - Emergency braking

Alpine A110 - Emergency braking

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Park Assist

Alpine A110 - Park Assist

Alpine A110 - Park Assist

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Electronic parking brake

Alpine A110 - Electronic parking brake

Alpine A110 - Electronic parking brake

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Tyres pressure drop puncture

Alpine A110 - Tyres pressure drop puncture

Alpine A110 - Tyres pressure drop puncture

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Engine

Alpine A110 - Engine

Alpine A110 - Engine

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Gearbox

Alpine A110 - Gearbox

Alpine A110 - Gearbox

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Towing

Alpine A110 - Towing

Alpine A110 - Towing

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Checking topping up levels in the front

Alpine A110 - Checking topping up levels in the front

Alpine A110 - Checking topping up levels in the front

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Checking topping up levels in the rear

Alpine A110 - Checking topping up levels in the rear

Alpine A110 - Checking topping up levels in the rear

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Alpine A110 - Maintaining the battery charge

Alpine A110 - Maintaining the battery charge

Alpine A110 - Maintaining the battery charge

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för fel i bromskretsen
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för service
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Indikatorer för växelbyte
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Kontrollampa för urkoppling av elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem
Kontrollampa för fartbegränsare
Varningslampa för farthållare
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Varningslampa om att det är för lite luft i däcket
Färdriktningsvisare
      Airbag
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för öppna dörrar/luckor
Varningslampa för ej fastspänt bilbälte
Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)
Passagerarens 
     Airbag
     OFF

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är i gång. Den kan tändas samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och kan visas samtidigt som en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för fel i bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn startar. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möjligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för avgaskontroll

På bilar som är utrustade med en sådan tänds lampan när motorn startas och, beroende på bil, när tändningen slås av om motorn är i standbyläge (se Funktionen Stop and Start i kapitel 2) och släcks sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant;

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö- och underhållsråd” i kapitel 2.

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Se informationen om ”Automatisk parkeringsbroms” i kapitel 2.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Var kontrollampan tänds på instrumentpanelen beror på vilket körläge som valts och temperaturen på kylvätskan (se ”Skärmar och indikatorer” i kapitel 1).

Den lyser med ett rött sken när tändningen slås på eller när motorn startas, och byter till ett blått eller vitt sken, eller slås av, beroende på motorns kylvätsketemperatur.

Om den skenet är rött, stanna och låt motorn gå på tomgång en till två minuter. Temperaturen bör sjunka och varningslampan tändas med ett vitt sken eller stängas av. Om inte, stäng av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskenivån (se ”Kylvätskenivåer” i kapitel 4). Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat. Kontakta din återförsäljare.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Indikatorer för växelbyte

I manuellt läge tänds de som en uppmaning till att lägga i en högre växel (pilen pekar uppåt) eller en lägre växel (pilen pekar nedåt). Se avsnittet ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitel 2.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Det finns flera olika anledningar till att varningslampan tänds: se informationen om ”Regleringssystem och assistans vid körning” i avsnitt 2.

Kontrollampa för urkoppling av elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem

Se ”Val av körläge” och ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Kontrollampa för fartbegränsare

Se Fartbegränsare i kapitel 2.

Varningslampa för farthållare

Se ”Farthållare” i kapitel 2.

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa om att det är för lite luft i däcket

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startar och slocknar efter några sekunder. Se informationen om ”Övervakningssystem för däcktryck” i kapitel 2.

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning, tanka snarast. Bränslet räcker till cirka 50 km. Se ”Särskilda anvisningar för bensinmodeller” i kapitel 2.

Varningslampa för öppna dörrar/luckor

Den tänds för att uppmärksamma att en dörr/lucka är öppen, ibland visa även ett meddelande på instrumentpanelen.

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte

Se informationen om ”Bilbälten” i avsnitt 1.

Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)

Se ”Särskilda anvisningar för bensinmodeller” i kapitel 2.

Passagerarens Airbag OFF

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens airbag” i avsnitt 1.