Zpět na seznam

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, upozorňuje tento systém na pokles tlaku v jedné nebo ve více pneumatikách.

Funkční princip

Každé kolo (kromě rezervního, je-li jím vozidlo vybaveno) obsahuje ve ventilku snímač, který během jízdy pravidelně měří tlak v pneumatice.

Kontrolka  1 se rozsvítí a upozorní řidiče na nedostatečný tlak v pneumatice (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám užívání (prázdné vozidlo, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici apod.);

- po výměně levého nebo pravého kola (poznámka: tento postup se nedoporučuje);

- po výměně kola.

Nastavení hodnoty je nutné provádět po kontrole tlaku ve všech 4 pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Postup inicializace

Podmínky pro provedení postupu vynulování:

- zapalování je zapnuté;

- vozidlo stojí;

- tlak v pneumatikách je vyšší než 1,6 bar (viz informace uvedené v odstavci „Tlak v pneumatikách“ v kapitole 4).

Postup pro vynulování údaje:

- krátce stiskněte tlačítko 4 nebo 5 pro výběr jízdních parametrů a pomocí tlačítka 2 přejděte na funkci „Tlak pneu SET [Přidržet]“ na displeji 3;

- stisknutím a podržením (po dobu cca 3 sekund) tlačítka 24 nebo 5 zahajte inicializaci. Zhruba na 5 vteřin se zobrazí zpráva „Probíhá načtení tlaku pneu“. Požadavek na vynulování doporučených hodnot tlaku v pneumatikách byl zaznamenán.

Nová inicializace se spustí po několika minutách jízdy.

Poznámka: hodnota tlaku v pneumatikách nesmí být menší než hodnota doporučená a uvedená na okraji dveří řidiče nebo, v závislosti na vozidle, na spodní straně dveří řidiče.

Nejsou-li podmínky pro vynulování údaje o tlaku v pneumatikách splněny, na přístrojové desce se zobrazí hlášení „Nastavený tlak v pneumatikách není k dispozici“.

Zobrazení

Displej 3 na přístrojové desce Vás informuje o případných poruchách nahuštění (podhuštěná pneumatika, defekt pneumatiky atd.).

„Nastavit tlak pneu“

Kontrolka se rozsvítí spolu se zprávou „Nastavit tlak pneu“. Upozorňuje na to, že nejméně jedna z pneumatik je podhuštěná.

Kontrolujte a v případě potřeby upravujte tlak ve všech čtyřech pneumatikách za studena. Během jízdy kontrolka po několika minutách zhasne.

„Průraz pneu“

Kontrolka začne trvale svítit, zároveň se zobrazí zpráva „Průraz pneu“ a zazní zvukový signál.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ®.

Signalizují, že nejméně jedno kolo má defekt nebo je silně podhuštěné. Vyměňte ho nebo se obraťte na značkový servis, pokud má defekt. Upravte tlak v pneumatikách, pokud je kolo vypuštěné.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti vás varovná kontrolka ® upozorňuje na nutnost okamžitého zastavení, jakmile to bude umožňovat dopravní situace.

„Zkontrolovat sním. tlaku pneu“

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu se zprávou „Zkontrolovat sním. tlaku pneu“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ©.

Upozorňují na to, že nejméně jedno z kol není vybaveno snímačem (např. rezervní kolo). V ostatních případech se obraťte na značkový servis.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlaky musí být nastaveny za studena (viz štítek na okraji dveří řidiče nebo, v závislosti na typu vozidla, na spodní straně dveří řidiče).

Pokud není možné ověřit tlak na studených pneumatikách, zvyšte doporučený tlak o 0,20,3 baru (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Výměna kol a pneumatik

Tento systém vyžaduje specifické vybavení (kola, pneumatiky atd.). Viz odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5.

Potřebujete-li vyměnit pneumatiky nebo zjistit, jaké příslušenství je se systémem kompatibilní a je v síti prodejního zastoupení k dispozici, obraťte se na autorizovaného zástupce značky. Použití jiného příslušenství by mohlo narušit správnou funkci systému.

Rezervní kolo

Rezervní kolo, je-li jím vozidlo vybaveno, nemá snímač.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

S ohledem na specifika ventilů, používejte jenom vybavení homologované sítí značky. Více informací naleznete v kapitole 5 v části Sada pro huštění pneumatik.

Alpine A110 - Tyres pressure drop puncture