Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače umístěné v zadním a, podle typu vozidla, předním nárazníku vozidla, měří vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno pípáním, jehož frekvence stoupá s přiblížením k překážce a které přejde v souvislý zvuk, když se překážka nachází přibližně 30 centimetrů od vozidla.

Systém rozpoznává překážky vzadu a, podle typu vozidla, vpředu.

Pomocný parkovací systém je aktivován, pouze když vozidlo jede rychlostí nižší než přibližně 10 km/h.

Umístění ultrazvukových snímačů 1

Zajistěte, aby ultrazvukové snímače označené šipkami 1 nebyly zakryty (nečistotami, blátem, sněhem, nesprávně namontovanou/připevněnou registrační značkou), nebyly vystavovány nárazům, upravovány (včetně lakování) a nebyly zakryty žádným příslušenstvím přimontovaným k zadní a/nebo, v závislosti na vozidle, k přední nebo boční straně vozidla.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při manévru.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan pod.).

Poznámka: displej A zobrazuje okolí vozidla a vydává zvukové signály.

Úkon

Je rozpoznána většina předmětů v blízkosti vozidla vzadu a, podle typu vozidla, vpředu.

Podle vzdálenosti od překážky bude frekvence zvukového signálu stále vyšší směrem k překážce, až ve vzdálenosti zhruba 30 cm od překážky vpředu nebo vzadu přejde v souvislý tón. Na displeji B na přístrojové desce se zobrazí zelená, oranžová a červená zóna.

Poznámka: v případě změny trasy během manévru může dojít k opožděné odezvě na nebezpečí srážky s překážkami.

Funkční porucha

Jakmile systém (podle typu vozidla) objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat park. asistent“ doprovázená kontrolkou ©. Obraťte se na autorizovaný servis.

Deaktivace systému

Pomocný parkovací systém můžete vypnout v nabídce nastavení (viz „Menu osobního nastavení vozidla“ v kapitole 1).

Alpine A110 - Park Assist