Zpět na seznam

MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Displej A

Tento systém Vás průběžně a v reálném čase informuje o určitých technických parametrech.

Po zapnutí zapalování vozidla posunujte výběr nahoru nebo dolů (pomocí tlačítka 4 nebo 5 na rukojeti 2), dokud se na obrazovce A nezobrazí nabídka multifunkčního displeje.

V závislosti na typu vozidla stiskněte tlačítko 3 na rukojeti 1 pro zobrazení následujícího:

- otevření komory škrticí klapky,

- tlak v brzdovém okruhu,

- přeplňovací tlak turbokompresoru v reálném čase,

- měření příčného a podélného zrychlení.

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí neustále dbát pravidel silničního provozu.

Otevření komory škrticí klapky 6

Umožňuje zjistit polohu škrticí klapky (v procentech).

Tlak v brzdovém okruhu 7

Zobrazuje tlak (v barech) v brzdovém okruhu. Čím je tlak větší, tím je brzdění účinnější.

Přeplňovací tlak turbokompresoru v reálném čase 8

Umožňuje zjistit namáhání turbokompresoru v reálném čase a dostupnou rezervu přeplňování (v milibarech).

Měření příčného a podélného zrychlení 9

Při akceleraci zpomalte nebo zatočte, vozidlo zaznamená příčné a podélné zrychlení.

Tato obrazovka umožňuje tyto hodnoty zobrazit a v reálném čase změřit.

Alpine A110 - Interior presentation

Alpine A110 - Driving position

Alpine A110 - Presentation of Alpine multimedia interface