Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce

V závislosti na výbavě při zařazení zpátečky kamera 1 přenáší pohled na oblast za vozidlem na přístrojovou desku nebo na multimediální obrazovku spolu s, v závislosti na vozidle, pohyblivou vodicí čárou a statickou vodicí čárou.

Poznámka: můžete nastavit některé parametry z menu osobního nastavení vozidla (viz „Menu osobního nastavení vozidla“ v kapitole 1).

Zvláštnost

Kamera nesmí nebyla zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Pohyblivá křivka 3

(Podle typu vozidla)

Na multimediální obrazovce se zobrazuje oranžově 5. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Pevná křivka 4

Pevná křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla;

- B (bílá) cca 60 cm od vozidla;

- C (modrá) přibližně 120 cm od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více křivek (pohyblivou pro dráhu a pevnou pro vzdálenost). Pokud se dostanete do červené zóny, pomozte si zobrazením nárazníku pro přesné zastavení.

Obraz na displeji je převrácený.

Tato znázornění jsou promítána na vodorovný povrch, proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt umístěný na povrchu.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

Pokud je zavazadlový prostor otevřený nebo špatně zavřený, zobrazí se zpráva „Otevřený zavazad. prostor“ a, podle typu vozidla, zmizí zobrazení kamery.

Rozdíl mezi předpokládanou vzdáleností a skutečnou vzdáleností

Couvání směrem k prudkému svahu

Pevné vodicí čáry 6 ukazují vzdálenosti blíže než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazované na obrazovce jsou ve skutečnosti dále na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti D, skutečná vzdálenost předmětu bude činit E.

Couvání směrem k prudkému svahu dolů

Pevné vodicí čáry 6 ukazují vzdálenosti dále než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazené na obrazovce jsou tedy ve skutečnosti blíže na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti G, skutečná vzdálenost předmětu bude činit F.

Couvání k vyčnívajícímu předmětu

Poloha H se zdá dále než poloha J na obrazovce. Poloha H je však ve stejné vzdálenosti jako poloha K.

Trajektorie naznačená pevnými a mobilními vodicími čárami nebere v úvahu výšku předmětu. Takže hrozí nebezpečí, že může nastat kolize vozidla s předmětem při couvání do polohy K.