Terug naar de lijst

VENTILATIEROOSTERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centraal ventilatierooster

Het centrale ventilatierooster 4 kan niet worden versteld.

Linker en rechter ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Open het ventilatierooster 2 door op het ventilatierooster (bij punt 7) te drukken tot de gewenste opening bereikt is.

Richting

Richt de luchtstroom door het ventilatierooster 2 te draaien.

Gebruik, in geval van stankoverlast in de auto, alleen speciaal hiervoor bestemde middelen. Raadpleeg een merkdealer.

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.