Terug naar de lijst

RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze systemen werken:

- bij draaiende motor;

- afhankelijk van het voertuig, met de motor niet draaiend en de afstandsbedieningskaart in de lezer;

- met het contact uitgeschakeld totdat een voorportier wordt geopend (beperkt tot ongeveer drie minuten);

- afhankelijk van het voertuig, nadat de motor is uitgeschakeld en de afstandsbedieningskaart uit de lezer is verwijderd totdat een portier wordt geopend (beperkt tot ongeveer drie minuten).

Elektrische ruitbediening

Duw de schakelaar 1 of 2 eventjes zo ver als mogelijk omlaag of omhoog: het raam gaat helemaal open of dicht. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

Vanaf de bestuurdersplaats bedient u de schakelaar:

1 voor de bestuurderskant;

2 voor de passagierskant.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Neem de kaart altijd mee als u de auto verlaat, en laat nooit een kind, een niet-autonome volwassene of een dier alleen in de auto, zelfs niet eventjes.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

De elektrische ruitbediening werkt niet.

De sneltoets van de elektrische ruitbediening is voorzien van hittebescherming: als u de ruitschakelaar meer dan zestien keer na elkaar indrukt, gaat deze in de beveiligde modus (de ruit wordt vergrendeld).

Wat kunt u doen:

- Gebruik de elektrische ruitschakelaar kort en met tussenpozen van ongeveer 30 seconden.

- Bij draaiende motor wordt de ruit ontgrendeld nadat de schakelaar van de elektrische ruitbediening circa 20 minuten niet is gebruikt.

Storingen

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op werking zonder sneltoets: u kunt in dit geval de werking herstellen door de schakelaar van de betreffende ruit zo vaak te bedienen tot de ruit geheel is gesloten (de ruit gaat stap voor stap omhoog) en de schakelaar dan langer dan een seconde ingedrukt te houden (kant sluiten) en daarna de ruit compleet te sluiten om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

Leg nooit iets op de bovenkant van een halfgeopende ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.