Terug naar de lijst

PEILEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Remvloeistof

Controle van het peil moet bij stilstaande motor en op horizontale ondergrond plaatsvinden.

Controleer regelmatig het peil van de remvloeistof en zeker als u bij het remmen een verschil, hoe gering ook, opmerkt.

Toegang

Afhankelijk van de auto kan het nodig zijn om de geleider van de schutbordgrille te verwijderen om bij de remvloeistof te kunnen 3.

Dat doet u zo:

- Neem de geleider van de schutbordgrille 1 vast aan de achterkant van de vleugel 4 en trek deze omhoog tot deze loskomt van de schutbordgrille 2.

- Houd de geleider links vast en trek deze omhoog en naar u toe (beweging B) tot deze volledig loskomt uit de klem.

- Beweeg naar links (beweging C) om de rechterkant van de geleider los te maken zodat deze kan bewegen ten opzichte van de gasveer.

- Plaats de geleider 1 voorzichtig op een schoon en droog oppervlak.

Voordat u gaat werken onder de motorkap, moet het contact worden uitgezet (zie “Starten, stoppen van de motor” in hoofdstuk 2).

Auto’s zonder opbergruimte A

Vanwege de aanwezigheid van mechanische onderdelen:

- is het verboden om voorwerpen op te slaan onder de motorkap;

- moet u bij werkzaamheden in de motorruimte controleren of u niets (doekjes, gereedschap, enz.) achterlaat wat kan leiden tot schade aan mechanische onderdelen of tot brand.

Risico op schade of brand;

- Sommige mechanische onderdelen onder de motorkap kunnen heet zijn. Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien.

Verwondingsgevaar

Montage van de geleider van de schutbordgrille

Het is belangrijk dat de geleider 1 correct wordt teruggeplaatst.

Dat doet u zo:

- Plaats de geleider 1 (beweging D).

- Steek, afhankelijk van de auto, de geleider 1 in de houder van de vleugelkap 7 (beweging E).

- Klem het onderdeel 6 aan elke kant in de geleider voor de bevestiging van de carrosserie 5 (beweging F).

- Druk op de geleider (beweging G) om deze vast te klemmen.

Opmerking: als het moeilijk is om de geleider vast te klemmen 1 (beweging G), controleert u of deze in de componenten 5 en 7 is geplaatst: kans op schade aan de geleider.

Remvloeistof (vervolg)

Peil 3

Het is normaal dat het remvloeistofpeil daalt met het slijten van de remblokken, maar het mag nooit beneden het “MINI"-merkteken komen.

Als u zelf de slijtage van de schijf plus bekleding wilt controleren, haalt u de brochure met de controlemethode op bij het netwerk of de website van de fabrikant.

Vullen

Na werkzaamheden aan het hydraulische circuit moet de remvloeistof worden vervangen door een deskundige.

Gebruik hiervoor uitsluitend door onze technische dienst goedgekeurde remvloeistof uit een verzegelde verpakking.

Interval voor het vervangen

Raadpleeg het onderhoudsdocument van uw auto.

Als het peil abnormaal of herhaaldelijk daalt, moet u een merkdealer raadplegen

Voorruitsproeierreservoir

Vullen

Stilstaande motor, open de dop 8. Vul bij tot u de vloeistof ziet en zet de dop terug.

Opmerking: controleer regelmatig het peil van het reservoir en vul dit bij voordat u begint aan een rit.

Controleer voordat u gaat werken onder de motorkap, of de schakelaar van de ruitenwisser uit staat.

Verwondingsgevaar.

Voordat u gaat werken onder de motorkap, moet het contact worden uitgezet (zie “Starten, stoppen van de motor” in hoofdstuk 2).

Alpine A110 - Checking topping up levels in the front