Terug naar de lijst

OPBERGRUIMTE ONDER DE MOTORKAP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opbergruimte A onder de motorkap

Open de motorkap om de opbergruimte A te bereiken.

Raadpleeg voor het openen en sluiten van de motorkap, “Motorkap” in hoofdstuk 4.

Auto’s zonder opbergruimte A

Toegestane lading in de opbergruimte: 40 kg, gelijkmatig verdeeld.

Auto’s zonder opbergruimte A

Vanwege de aanwezigheid van mechanische onderdelen:

- is het verboden om voorwerpen op te slaan onder de motorkap;

- moet u bij werkzaamheden in de motorruimte controleren of u niets (doekjes, gereedschap, enz.) achterlaat wat kan leiden tot schade aan mechanische onderdelen of tot brand.

Risico op schade of brand;

- Sommige mechanische onderdelen onder de motorkap kunnen heet zijn. Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien.

Verwondingsgevaar

Druk niet op de motorkap: risico van ongewenst sluiten van de motorkap.