Terug naar de lijst

OLIEPEIL VAN DE MOTOR: algemeen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iedere motor verbruikt wat olie voor het smeren en koelen van de bewegende delen in de motor. Het is daarom normaal dat u tussen twee onderhoudsbeurten olie moet bijvullen.

Indien u na de inrijperiode echter meer dan 0,5 liter olie per 1000 km moet bijvullen, dient u dit aan een merkdealer te melden.

Controleer het oliepeil regelmatig en in ieder geval voor elke grote reis: vul indien nodig tijdig olie bij om ernstige schade aan de motor te voorkomen.

Aflezen van het oliepeil

De auto moet horizontaal staan en de motor mag geruime tijd niet hebben gedraaid.

Voor het exacte oliepeil en het controleren of het maximumpeil niet overschreden is (risico op schade aan motor), moet u de peilstaaf gebruiken. Raadpleeg de volgende pagina’s.

Waarschuwing minimum oliepeil op instrumentenpaneel

Afhankelijk van de auto waarschuwt het display van het instrumentenpaneel uitsluitend als het oliepeil minimaal is.

Controleer, als het bericht “Oliepeil aanvullen” verschijnt op het instrumentenpaneel, het oliepeil op het instrumentenpaneel of met de peilstaaf. Raadpleeg de volgende pagina.

Voordat u in de motorruimte werkzaamheden kunt uitvoeren, moet u absoluut het contact uitzetten (zie “De motor starten en stoppen” in hoofdstuk 2).

Motorolie bijvullen

Gebruik een trechter of bescherm het gedeelte rond de vulopening om te voorkomen dat er motorolie terechtkomt op een heet onderdeel van de motorruimte of op gevoelige (elektrische) onderdelen.

Risico van brand.

Het display waarschuwt alleen als het peil te laag is en niet als het te hoog is, dit is alleen af te lezen met de peilstaaf.

Controle minimum oliepeil op instrumentenpaneel

Druk, met de auto op een horizontale ondergrond en het contact uit, na ongeveer 5 minuten op de Start/Stop-knop zonder de handrem vast te zetten: het bericht “Controle sturingsfuncties” verschijnt.

Na enkele seconden:

- Het peil is correct: het bericht “OK” verschijnt op het instrumentenpaneel.

- Het oliepeil is minimaal: het bericht “Oliepeil aanvullen” verschijnt op het instrumentenpaneel.

U mag de motor niet starten zolang u geen olie heeft bijgevuld.

Aflezen van het peil op de peilstaaf

- Haal de peilstaaf uit de achterkant van de motorruimte en veeg de staaf af met een droge pluisvrije doek;

- duw de peilstaaf zo diep mogelijk terug in de motor;

- haal de peilstaaf weer uit de motor;

- lees het peil af; dit mag nooit lager zijn dan de markering “MINI” A en nooit hoger dan de markering “MAXI” B.

Duw de peilstaaf na het aflezen van het peil zo diep mogelijk terug in de motor.

Overschrijding van het maximumpeil van de motorolie

Het maximumpeil B mag nooit worden overschreden: dit kan leiden tot schade aan de motor en het antiverontreinigingssysteem.

Als het peil boven “MAXI” is, start de motor dan niet en roep de hulp in van een merkdealer.

Alpine A110 - Checking topping up levels in the rear