Terug naar de lijst

ELEKTRONISCHE PARKEERREM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatische werking

Vastzetten van de automatische parkeerrem

Als de auto wordt stilgezet, blokkeert de automatische parkeerrem de auto zodra er op de Start/Stop-knop wordt gedrukt 1.

In alle andere gevallen, bijvoorbeeld bij het afslaan van de motor of als de motor in stand-by gaat als gevolg van de Stop and Start-functie (zie “Starten, stoppen van de motor” en “De Stop and Start-functie” in hoofdstuk 2), wordt de automatische parkeerrem niet automatisch ingeschakeld.

De handbediening moet dan gebruikt worden.

Voor bepaalde modellen in sommige landen wordt de rem niet automatisch vastgezet. Zie “Handbediening”.

Het inschakelen van de automatische parkeerrem wordt bevestigd door het bericht “Parkeerrem aan”, het controlelampje } op het instrumentenpaneel en het controlelampje 3 op de schakelaar 2.

Na het stilzetten van de motor, dooft het controlelampje 3 enkele minuten na het vastzetten van de automatische parkeerrem en het controlelampje } gaat uit bij het vergrendelen van de auto.

Opmerking: er klinkt een geluidssignaal en het bericht “Parkeerrem aantrekken” verschijnt op het instrumentenpaneel om aan te geven dat de automatische parkeerrem is vrijgezet.

- met draaiende motor: bij het openen van het bestuurdersportier;

- met de motor uit (als de motor afslaat): bij het openen van een voorportier.

In dit geval trekt u en laat u de schakelaar 2 weer los om de elektronische parkeerrem aan te trekken.

De parkeerrem automatisch vrij zetten

Het loszetten gebeurt zodra u gas geeft om weg te rijden.

Speciale functie die is gekoppeld aan de Stop and Start-functie: als de gordel van de bestuurder wordt losgemaakt voordat de motor in stand-by gaat als gevolg van de Stop and Start-functie, moet u ervoor zorgen dat de parkeerrem is vastgezet: het controlelampje } op het instrumentenpaneel bevestigt dit.

Risico dat de auto wegrolt.

De elektronische parkeerrem kan worden gebruikt om de auto stil te zetten. Controleer, voordat u de auto verlaat, of de automatische parkeerrem inderdaad is vastgezet. Het inschakelen van de parkeerrem wordt bevestigd met een waarschuwingslampje 3 op schakelaar 2 en waarschuwingslampje } op het instrumentenpaneel totdat de portieren zijn vergrendeld. Afhankelijk van de auto zit er mogelijk een sticker bovenaan de voorruit om u hieraan te herinneren.

Handbediend

U kunt de automatische parkeerrem met de hand bedienen.

Handmatig vastzetten van de automatische parkeerrem

Trek aan schakelaar 2. Het controlelampje 3 en het controlelampje } verschijnen op het instrumentenpaneel.

Handmatig loszetten van de automatische parkeerrem

Met contact aan drukt u het rempedaal in en drukt u op de schakelaar 2: controlelampjes 3 en } gaan uit.

Kortstondige stop

Om de elektronische parkeerrem handmatig te activeren (als u moet stoppen voor een verkeerslicht of bij stilstaande auto met draaiende motor enzovoort): trek aan de schakelaar 2 en laat los.

Het loszetten is automatisch zodra de auto weer gaat rijden.

Bijzondere gevallen

Parkeren met vrijgezette automatische parkeerrem (bijvoorbeeld als het vriest):

- stop de motor door te drukken op de start/stopknop van de motor 1;

- controleer of het lampje van de schakelaar N rood oplicht en of het lampje P van de parkeerstand verschijnt op het instrumentenpaneel;

- druk het rempedaal in en zet de elektronische parkeerrem handmatig vrij.

Voor auto’s met de Stop and Start-functie waarvan de motor op stand-by staat, wordt de automatische parkeerrem automatisch geactiveerd als de bestuurder de gordel losmaakt, het bestuurdersportier opent of de stoel verlaat.

Als het bericht “Elektr. storing GEVAAR” of “Controleer batterij” of “Storing remsysteem” verschijnt, moet u de auto blokkeren door de eerste versnelling (handgeschakelde versnellingsbak) of stand P (automatische versnellingsbak) in te schakelen.

Blokkeer de wielen van het voertuig als de helling en de omstandigheden dit vereisen.

Risico dat de auto wegrolt.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Verlaat nooit uw auto voordat u de versnellingsbak in stand P hebt gezet en de motor hebt afgezet. Als u namelijk gas geeft terwijl er een versnelling is ingeschakeld, kan de stilstaande auto gaan rijden.

Kans op ongevallen.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het automatisch loszetten gedeactiveerd als het bestuurdersportier geopend of niet goed gesloten is, de autogordel van de bestuurder niet is vastgemaakt en de motor draait (dit om te voorkomen dat de auto weg rolt zonder bestuurder).

Het bericht “Zet parkeerrem manueel los” verschijnt op het instrumentenpaneel als de bestuurder het gaspedaal indrukt.

Als er geen visueel of geluidssignaal terug komt, geeft het een storing van het instrumentenpaneel weer. U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen. Zorg dat de auto inderdaad goed gestopt is en neem contact op met een merkdealer.

Storingen

- Bij een storing verschijnt het waarschuwingslampje © op het instrumentenpaneel, samen met het bericht “Controleer parkeerrem” en soms het waarschuwingslampje }.

Raadpleeg snel een merkdealer.

- Bij een storing van de elektronische parkeerrem gaat het controlelampje ® branden, samen met de boodschap “Storing remsysteem”, een geluidssignaal en in sommige gevallen het controlelampje }.

U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen.

Daarom moet u de auto blokkeren door de versnellingsbak in stand P te zetten. Als de helling erg steil is, legt u blokken voor de wielen.

Alpine A110 - Emergency braking

Alpine A110 - Electronic parking brake

Alpine A110 - Brakes