Tillbaka till listan

PARKERINGSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Ultraljudsdetektorerna, som sitter i den bakre stötfångaren, och i vissa bilar även i den främre, mäter avståndet mellan bilen och ett föremål.

Vid denna mätning avges ljudsignaler, som ökar i styrka ju närmare föremålet bilen kommer, ända tills en enda lång ljudsignal hörs, när föremålet befinner sig cirka trettio cm från bilen.

Systemet upptäcker föremål som befinner sig bakom och, beroende på bil, framför bilen.

Parkeringsassistanssystemet aktiveras endast när bilen kör i en hastighet under cirka 10 km/h.

Placering av ultraljudssensorer 1

Kontrollera att sensorerna, som indikeras av pilarna 1, inte är övertäckta (av smuts, lera, snö, en dåligt monterad/fäst nummerskylt), skadade, modifierade (inklusive lack) eller skyms av något tillbehör monterat bak och/eller, beroende på bilen, fram eller på sidorna på bilen.

Vid körning kan bilens underrede stöta emot till exempel en trafikdelare, en hög trottoarkant eller dylikt. Detta kan skada bilen (till exempel kan en axel deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan dock aldrig ersätta förarens vaksamhet eller ansvar vid körning.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, stenar, stolpar osv.) finns i döda vinkeln vid backningsmanövern.

Anm.: Displayen A visar bilens omgivning, vilket kompletterar ljudsignalerna.

Åtgärd

De flesta föremål i närheten av baksidan och, beroende på bil, framsidan, upptäcks.

Frekvensen för ljudsignalen ökar när avståndet till föremålet minskar och går över i en ihållande ljudsignal när föremålet är omkring 30 cm från fram- eller baksidan. De gröna, orange och röda områdena kommer att visas på skärmen B på instrumentpanelen.

Obs! om du ändrar färdväg under körningen kan signalerna som underrättar om risken för kollision med ett föremål komma sent.

Funktionsfel

När systemet registrerar en driftstörning visas meddelandet ”Park yardımını kontrol ettirin” på instrumentpanelen tillsammans med varningslampan © (beroende på bil). Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Avstängning av systemet

Det går att inaktivera parkeringsassistansen från inställningsmenyn (se ”Meny för anpassade funktionsinställningar” i kapitel 1).

Alpine A110 - Park Assist