Tillbaka till listan

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När bilen är utrustad med det här systemet varnas föraren om trycket sjunker i något av däcken.

Funktionsprincip

Alla hjul (utom reservhjulet i förekommande fall) har en givare, som sitter i luftventilen och som med jämna mellanrum mäter däcktrycket vid körning.

Varningslampan  1 tänds med fast sken för att underrätta föraren vid för lågt tryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan inte ta förarens plats. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Kontrollera däcktrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas efter användningsvillkoren (bil utan eller med last, körning på motorväg osv.);

- efter en hjulskiftning. Obs! Att byta plats på hjulen rekommenderas dock inte;

- efter ett hjulbyte.

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

Procedur för nyinitiering

Villkor för att starta återställningen:

- tändning på;

- stillastående bil;

- däcktryck över 1,6 bar (se informationen om ”Däcktryck” i avsnitt 4).

För att återställa:

- tryck kort på knappen 4 eller 5 för att välja körparametrar och använd knappen 2 för att navigera till funktionen ”Däcktryck inlärn [håll intryckt]” på skärmen 3;

- tryck och håll ned (ungefär 3 sekunder) knappen 24 eller 5 för att starta initieringen. Meddelandet ”Inlärning däckstryck” visas i cirka fem sekunder. Det här betyder att din begäran om återställning av däcktryckets referensvärde har bearbetats.

Nollställningen sker efter några minuters körning.

Anm.: däcktrycksvärdet kan inte vara mindre än det rekommenderade som anges på kanten av förardörren eller, beroende på bil, nedtill på förardörren.

Om villkoren för återställning av däcktrycket inte är uppfyllda visas meddelandet ”Inställning av däcktryck ej tillgängligt” på instrumentpanelen.

Display

Displayen 3 på instrumentpanelen informerar dig om eventuella felaktiga däcktryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.)

”Lastik basıncını ayarlayınız”

Varningslampan tänds med fast sken tillsammans med meddelandet ”Lastik basıncını ayarlayınız”. Detta betyder att minst ett av däcken har lågt däcktryck.

Kontrollera och justera vid behov däcktrycket på kalla däck (alla 4 däck). Varningslampan släcks efter några minuters körning.

”Lastik patladı”

Varningslampan tänds med fast sken, meddelandet ”Lastik patladı” visas och en ljudsignal hörs.

Detta meddelande visas tillsammans med varningslampan ®.

Detta anger att minst ett av hjulen är punkterat eller har väldigt lite luft. Byt däcket eller kontakta din märkesrepresentant om det har punktering. Fyll på luft om däcktrycket är för lågt.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

Kontrollampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart ska stanna så fort trafiksituationen tillåter det.

”Lastik kaptörü kontrol ettirin”

Kontrollampan blinkar i flera sekunder och tänds sedan med fast sken. Meddelandet ”Lastik kaptörü kontrol ettirin” visas.

Detta meddelande visas tillsammans med varningslampan ©.

Detta anger att minst ett av hjulen som monterats inte har någon givare (t.ex. reservhjul). Om inte ska du ta kontakt med din märkesrepresentant.

Omjustering av däcktrycket

Trycken måste justeras när det är kallt (se etiketten på kanten av förardörren eller, beroende på bil, nedtill på förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas från 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma, exempelvis efter långvarig körning i hög fart.

Byte av hjul/däck

System kräver specifik utrustning (hjul, däck osv.). Se avsnittet ”Däck” i kapitel 5.

Kontakta en märkesrepresentant för att byta ut däcken och få information om tillbehör som passar systemet och är tillgängliga hos representanten. Användning av andra tillbehör kan påverka korrekt funktion i systemet.

Reservhjul

Reservhjulet har ingen givare.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

På grund av ventilernas särskilda egenskaper får du endast använda utrustning som har godkänts av märkesnätet. Se avsnittet ”Sats för däckpumpning” i kapitel 5.

Alpine A110 - Tyres pressure drop puncture