Tillbaka till listan

MULTIFUNKTIONSSKÄRM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Display A

Det här systemet ger kontinuerlig information om vissa tekniska parametrar i realtid.

När tändningen slagits på, bläddra uppåt eller nedåt (med hjälp av knappen 4 eller 5 på handtaget 2), tills multifunktionsskärmens meny visas på skärmen A.

Tryck på knappen 3 på handtaget 1 för att visa följande (beroende på bil):

- öppning av gasspjällshuset

- trycket i bromskretsen

- turbotrycket i realtid

- mätning av tvärgående och längsgående accelerationer.

Funktionen är ett extra hjälpsystem. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren måste alltid följa de trafikregler som gäller.

Öppning av gasspjällshuset 6

Visar läget hos gasspjällshusets ventil (i procent).

Trycket i bromskretsen 7

Visar trycket i bromskretsen (i bar). Ju högre tryck, desto kraftigare bromsverkan.

Turbons matningstryck i realtid 8

Ger information om belastningen på turbokompressorn i realtid och tillgänglig turboreserv (i millibar).

Acceleration i längs- och sidled 9

När du accelererar, saktar in eller svänger utsätts bilen för accelerationer i tvär- och längsgående riktning.

Värden avläsas och mätas i realtid på skärmen.

Alpine A110 - Interior presentation

Alpine A110 - Driving position

Alpine A110 - Presentation of Alpine multimedia interface