Tillbaka till listan

FUNKTION STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta system gör att du kan minska bränsleförbrukningen och utsläppet av växthusgas.

När du startar bilen aktiveras systemet automatiskt. Under körningen stoppar systemet motorn (stand by-läge) när bilen stannar (trafikkö, rödljus, osv.).

Villkor för att ställa motorn på stand-by

- Bilen har körts sedan det senaste stoppet,

och

- växelspaken är i läge D, M or N (se ”Automatväxellåda” i kapitel 2),

och

- bromspedalen är nedtryckt (tillräckligt hårt),

och

- och gaspedalen är inte nedtryckt,

och

- bilens hastighet är noll i ungefär en sekund.

Motorns vänteläge upprätthålls om växelspaken är i läge P (se ”Automatväxellåda” i kapitel 2), eller om växelspaken är i läge N och parkeringsbromsen är åtdragen när bromspedalen släpps upp.

Varningslampan på instrumentpanelen tänds när motorn är i standby-läge.

Bilens utrustningar förblir i funktion under tiden som motorstoppet varar.

Om motorn är i vänteläge aktiveras inte parkeringsbromsen automatiskt.

Låt inte fordonet rulla när motorn står på stand-by (varningslampan lyser på instrumentpanelen).

Innan du lämnar bilen ska motorn stängas av och inte försättas i standby-läge (se ”Starta/stänga av motorn” i avsnitt 2).

Förhindra att motorn ställs på stand-by

Det är möjligt att i vissa situationer, som då du är på väg mot en korsning, med systemet aktiverat, hålla motorn igång för att sedan komma iväg snabbt.

Håll bilen stilla med en lätt fot på bromspedalen.

Lämna standby-läget

- Bromspedalen är uppsläppt och växelspaken är i läge D eller M,

eller

- bromspedalen släpps upp i växelläge N med parkeringsbromsen urkopplad,

eller

- bromspedalen trycks ned igen i växelläge P eller N läggs i med parkeringsbromsen inkopplad,

eller

- bilen är i växelläge R,

eller

- gaspedalen är nedtryckt.

Särskild anmärkning: beroende på bil tänds kontrollampan Ä i några sekunder på instrumentpanelen när du stänger av tändningen med motorn i standby-läge.

Motorn måste stängas av för tankning (och inte bara vara i vänteläge för bilar med Stop and Start-funktion: det är viktigt att stänga av motorn helt (se avsnittet ”Sätta igång och stänga av motorn” i kapitel 2).

Risk för brand.

Villkor för att inte ställa motorn på stand-by

Vissa villkor tillåter inte att systemet ställer motorn på stand-by, bland annat:

- backväxeln är ilagd,

- förardörren är inte stängd

- förarens bälte är inte fastspänt

- yttertemperaturen är för låg eller för hög

- batteriet är inte ordentligt laddat

- skillnaden mellan temperaturen inne i bilen och den automatiska klimatanläggningens inställda temperatur är för stor

- körläge Sport eller Track är aktiverat (se ”Val av körläge” i kapitel 2).

- höjden är för hög

- lutningen är för brant

- funktionen ”sikt” är aktiverad (se avsnittet ”Automatisk luftkonditionering” i kapitel 3),

- motorns temperatur är inte tillräckligt hög,

-...

Varningslampan visas på instrumentpanelen. Det här indikerar att vänteläget för motorn inte går att använda.

Undantagsfall

Tändningen slås av när motorn är i standby-läge (trafikkö, rödljus osv.) och föraren lossar sitt säkerhetsbälte, öppnar förardörren eller lämnar sitt säte.

Parkeringsbromsen dras åt automatiskt.

För att starta om och omaktivera Stop and Start-systemet, starta motorn (se avsnittet "Start, stopp av motorn" i kapitel 2).

Inaktivera funktionen Stop and Start vid alla slags ingrepp i motorutrymmet.

Särskilda anvisningar för automatisk start av motorn

Under vissa förhållanden kan motorn starta om utan någon åtgärd för att garantera din säkerhet och komfort.

Detta kan inträffa bland annat när:

- yttertemperaturen är för låg eller för hög.

- funktionen ”sikt” är aktiverad (se avsnittet ”Automatisk klimatanläggning” i kapitel 3).

- batteriet är inte ordentligt laddat

- när bilens hastighet är högre än 5 km/h (i nedförsbackar...).

- upprepade tryck på bromspedalen eller behov av bromssystemet

-...

Avaktivering, aktivering av funktionen

Tryck på kontakten 1 för att stänga av funktionen. Meddelandet ”Stop & Start devre dışı” visas på instrumentpanelen och 1-kontrollampan för tändningen tänds.

Om du trycker en gång till sätts systemet i gång igen. Meddelandet ”Stop & Start devrede” visas på instrumentpanelen och 1-reglaget försvinner.

Systemet aktiveras om automatiskt när bilen startas frivilligt med startknappen (se avsnittet ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Funktionsfel

Om meddelandet ”Stop & Start kontrol ettirin” visas på instrumentpanelen samtidigt som 1-reglaget är på innebär detta att systemet är inaktiverat.

Kontakta din märkesrepresentant.

Särskild anmärkning: när motorn är i standbyläge startas den om automatiskt när kontakten 1 trycks ner.

Innan du lämnar bilen ska motorn stängas av och inte försättas i standby-läge (se ”Starta/stänga av motorn” i avsnitt 2).

Alpine A110 - Piano keys

Alpine A110 - Finishing