Tillbaka till listan

BACKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktion

Beroende på bilens utrustningsnivå överför kameran 1, när du växlar till backväxel, en bild av området bakom bilen till instrumentpanelen eller multimediaskärmen tillsammans med, beroende på bilmodell, en rörlig hjälplinje och en fast hjälplinje.

Obs! Det går att anpassa vissa inställningar i menyn för anpassade funktionsinställningar (se ”Meny för anpassade funktionsinställningar” i kapitel 1).

Särskilda anvisningar

Se till att kameran inte är täckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Funktionen är ett extra hjälpsystem. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

Rörlig mall 3

(Kan variera från bil till bil)

Detta visas i orange på multimediaskärmen 5. Den visar bilens bana utifrån rattens läge.

Fast mall 4

Den fasta mallen består av färgmarkeringar AB och C som anger avståndet bakom bilen:

- A (röd) cirka 30 centimeter från bilen;

- B (vit) cirka 60 centimeter från bilen;

- C (blå) cirka 120 centimeter från bilen.

Den här mallen förblir fast och anger bilens bana om hjulen är i linje med bilen.

Det här systemet används med hjälp av en eller flera mallar (rörlig för banan och fast för avståndet). När det röda området uppnåtts, ta hjälp av skärmens bild för att stanna på exakt plats.

Skärmen visar en omvänd bild.

Mallarna är bilder som avtecknar sig mot ett platt underlag: den information de ger ska ignoreras om det dyker upp ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken etc.) kan kameran störas.

När bagagerummet är öppet eller inte riktigt stängt, visas meddelandet ”Bagaj açık” och, beroende på bil, kamerans visning försvinner.

Skillnad mellan uppskattat och faktiskt avstånd

Backning mot en brant uppförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 6 får avstånden att se närmare ut än de faktiskt är.

Föremålen som visas på skärmen är längre bort i backen än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid D är det egentligen vid E.

Backning mot en brant nedförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 6 får avstånden att se längre bort ut än de faktiskt är.

I en backe är de avbildade föremålen alltså närmare än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid G är det egentligen vid F.

Backning mot ett utstickande föremål

På skärmen verkar positionen H vara längre bort än positionen J. Positionen H är dock på samma avstånd som positionen K.

Bilens bana, som anges av de fasta och rörliga vägledningslinjerna, tar inte hänsyn till föremålets höjd. Det finns risk för att bilen kolliderar med föremålet när du backar mot positionen K.