Tillbaka till listan

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatisk funktion

Åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Den automatiska parkeringsbromsen ser till att bilen står stilla när motorn stängs av och du trycker på motorns start-/stoppknapp 1.

I alla andra fall, till exempel om motorn får motorstopp eller om motorn försätts i vänteläge av Stop and Start-funktionen (se ”Start, Stopp av motor” och ”Funktionen Stop and Start” i avsnitt 2), ansätts inte den automatiska parkeringsbromsen automatiskt.

Det manuella läget måste då användas.

Vissa länder har inte den automatiska åtdragningsfunktionen aktiverad. Se ”Manuell funktion”.

Att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt bekräftas av meddelandet ”Park freni çekili” och med varningslampan } som tänds på instrumentpanelen samt med varningslampan 3 som tänds på brytaren 2.

När motorn har stängts av slocknar indikeringen 3 några minuter efter det att den elektriska parkeringsbromsen har dragits åt och indikeringen } slocknar när bilen låses.

Anm.: för att markera att den automatiska parkeringsbromsen är lossad hörs en ljudsignal och meddelandet ”Park frenini çekiniz” visas på instrumentpanelen:

- med motorn igång: när förardörren öppnas;

- med motorn avstängd (vid motorstopp): när en dörr öppnas.

I detta fall dra i knappen 2 och släpp den sedan för att dra åt den elektriska parkeringsbromsen.

Automatisk frigöring av parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen lossas sedan när man startar bilen och accelererar.

Särskild funktion som är relaterad till Stop and Start-funktionen: Om förarsätet kopplas ifrån innan motorn sätts i standby av Stop and Start-funktionen ser du till att parkeringsbromsen är åtdragen. Kontrollampan } på instrumentpanelen bekräftar detta.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den elektriska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Aktiveringen av parkeringsbromsen bekräftas av en varningslampa 3 på brytaren 2 och varningslampa } på instrumentbrädan tills dörrarna låses. Beroende på fordonet kan en etikett finnas högst upp på vindrutan med en påminnelse.

Manuell funktion

Du kan styra ut den automatiska parkeringsbromsen för hand.

Manuell åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Dra i brytaren 2. Indikeringen 3 } tänds på instrumentpanelen.

Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen

Med tändningen påslagen trycker du på bromspedalen och trycker sedan på strömställaren 2: kontrollamporna 3 och } slocknar.

Tillfälligt stopp

När du vill aktivera den automatiska parkeringsbromsen manuellt (stopp vid trafikljus, stopp med motorn igång etc.): dra och släpp upp brytaren 2.

Parkeringsbromsen lossas automatiskt när bilen startas igen.

Undantagsfall

Om du vill parkera utan att dra åt parkeringsbromsen (om det är risk för frysning t.ex.):

- stäng av motorn med start/stopp-knappen 1;

- kontrollera att indikatorlampan N tänds i rött och att indikatorlampan för parkeringsläget P visas på instrumentpanelen;

- tryck ner bromspedalen och frigör sedan den elektroniska parkeringsbromsen manuellt.

Om bilen är utrustad med funktionen Stop and Start och bilen ställs på standby, dras den automatiska parkeringsbromsen åt om föraren lossar sitt bälte, öppnar förardörren eller lämnar sätet.

Om meddelandet ”TEHLİKE Elektrik arızası” eller ”Akü kontrol ettir” eller ”Fren sistemi arızası” visas är det viktigt att se till att bilen står helt stilla genom att lägga i ettans växel (manuell växellåda), läge P (automatisk växellåda).

Om förhållandena och lutningen kräver det ska du placera stoppklossar vid blens hjul.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Kontakta din märkesrepresentant.

Lämna aldrig bilen utan att kontrollera att växelspaken är i läge P och att motorn är avstängd. När bilen står stilla med motorn igång och en växel ilagd kan bilen nämligen börja röra sig.

Risk för olycka.

Om förardörren är öppen eller inte riktigt stängd eller om förarens bilbälte är inte fastspänt när motorn är igång inaktiveras den automatiska lossningen av säkerhetsskäl (för att undvika att bilen rör sig utan förare).

Meddelandet ”Manuel olarak gevşetiniz” visas på instrumentpanelen när föraren trycker ner gaspedalen.

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instrumentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen tillåter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.

Funktionsfel

- Om avvikelser upptäcks tänds indikeringen © på instrumentpanelen och meddelandet ”Park frenini kontrol ettirin” visas och i vissa fall tänds även varningsindikeringen }.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

- Vid fel på den elektriska parkeringsbromsen tänds indikeringen ® och meddelandet ”Fren sistemi arızası” visas, en ljudsignal hörs och i vissa fall tänds även varningsindikeringen }.

Då bör du stanna omedelbart om trafiksituationen tillåter det.

Det är därför viktigt att immobilisera bilen genom att placera växelspaken i läge P. Om lutningen kräver det, sätt klotsar vid bilens hjul.

Alpine A110 - Emergency braking

Alpine A110 - Electronic parking brake

Alpine A110 - Brakes